Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

KOENIG-EXPANDER® Narzędzia

Opis Hydrauliczno-pneumatyczna prasa stołowa do montażu zaślepek serii MB/LP
Oznaczenie ExPress3000
Wymiary i wagi
Wysokość ok. 1360 mm
Szerokość ok. 340 mm (max 530 mm)
Głębokość ok. 495 mm
Obszar roboczy (Wysokość) 250 mm (odległość pomiędzy uchwytem a podstawą, bez oprzyrządowania)
Obszar roboczy (Głębokość) 200 mm (średni odstęp pomiędzy uchwytem stempla a stołem roboczym)
Stół (Szerokość x Głębokość) 220 x 160 mm
Waga ok. 140 kg
Właściwości mechaniczne
Siła nacisku 30 kN (maksymalna siła 29,5 kN przy 6 barach)
Skok roboczy 60 mm
Skok roboczy 10 mm (wewnątrz skoku roboczego)
Prędkość pracy 40 mm/s (maks. możliwe przy 6 barach)
Właściwości elektryczne
Napięcie robocze 230 V/110 V, automatyczne przełączanie na odpowiednią sieć
Właściwości elektroniczne
Obsługa Terminal VISUAL POINT z graficznym wyświetlaczem QVGA
Kontrola siły i odległości docisku Czujniki kalibrowane są poprzez porównywanie z czujnikiem wzorcowym SIT
Oprogramowanie Oprogramowanie WINSCOPE Software do łączenia się komputerem PC
Więcej
Urządzenie zabezpieczające Obsługa oburęczna - prawa ręka dźwignia - lewa ręka przycisk
Standardowe opcje System akustyczny informujący o błędnej instalacji
  • Wizualny system informujący o dobrej/wadliwej instalacji(Lampa czerwona i zielona)
  • Oprogramowanie umożliwiające sterowanie prasy za pomocą PC

  • Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.