Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

MB 600-080

Grubość ścianki / Odstęp od krawędzi

Unbenanntes DokumentWartości ciśnienia roboczego są osiagalne przy następujących złożeniach:

Materiał korpusu
Średnia wytrzymałość
na zrywanie
Rm [N/mm²]
Min. wsp.
rozciągalności
A5 [%]
Śred. wart.
rozciągalności
Rp 0.2 [N/mm²]
Min.
twardość HB
Stal wysokowytrzymała
ETG-100
AISI 1144
1000
6
865
280
Stal automatowa
C15Pb
1.0403
560
6
300
180
Żeliwo szare
GG-25
DIN 1691
250
-
-
160
Żeliwo sferoidalne
GGG-50
DIN 1693
500
7
320
170
Stop aluminium
Al CU Mg 2
3.1354 / AA2024
480
8
380
120
Stop aluminium
Al Mg Si Pb
3.0615 / ~AA6262
340
8
300
90
Odlew aluminium
G-Al Si 7 Mg
3.2371 / AA356-T6
300
4
250
80
 • Dla materiałów o podobnych parametrach mechanicznych uzyska się zbliżone wartości granicznych ciśnień roboczych. Warunkiem jest jednak zachowanie parametrów wykonania otworu.

 • Zastosowania w odlewach z aluminium, magnezu, metali kolorowych i tworzyw sztucznych - na zapytanie.

 • Czynniki decydujące o wielkości dopuszczalnego ciśnienia roboczego opisano w:
  - Zasada zakotwienia
  - Chropowatość otworu
  - Zalecenia konstrukcyjne

 • Zakotwienie samoistne pomiędzy materiałem tulei i korpusu następuje jeżeli:
  Twardość tulei > twardość korpusu a różnica wynosi min. HB = 30
  Dla mniejszych różnic twardości materiałów musi byc zachowana chropowatość otworu Rz = 10 - 30 µm.
Bufor bezpieczeństwa

Bufor bezpieczeństwa uwzględnia wpływ dodatkowych niekontrolowalnych czynników. Obciażenia dynamiczne, o przemienności 106 i czestotlowości 3-4 Hz wykazują, że wartości ciśnienia niszczącego przy testach typu: Test (A) i Test (B) zmniejszaja się o ok. 20%  


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.