Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

MB 600-080

Zalecenia konstrukcyjne

Seria MB

Otwór

Untitled Document

 • Średnice otworów muszą odpowiadaćtolerancjom podanym w tabelach.
 • Należy zachować podany w tabelachstosunek średnic d2 /d3 stopniowanych otworów.
 • Tolerancje kołowości otworu muszą zawierać sięw przedziale 0-0,05 mm.
 • Przy materiałach twardych,chropowatość otworu R =10 do 30 µm.
 • Należy unikać wzdłużnych i spiralnych rys w zaślepionym otworze.
 • Zaślepiany otwór musi być odtłuszczony i wolny od zanieczyszczen.

Kolejność montażu

Untitled Document

 • Expander instaluje sie w otworze z kulką na zewnątrz, przy czym krawędź tulejki Expandera nie może wystawać ponad krawędź zaślepianego otworu.
 • Przy zbyt małym stopniowaniu otworu d2/d3 należy zapewnić odpowiednie podparcie Expandera przy wciskaniu.
 • Kulkę należy wcisnąć w tulejkę na taką głębokość, aby jej najwyższy punkt po wciśnięciu znalazł się poniżej krawędzi tulejki. Odpowiednie wymiary X i S podaje poniższa tabelka.

Ważne:

Untitled Document

 • Do montażu Expanderów stosować stempel profilowany wg załączonego szkicu.
 • Czyszczenie Expandera wyłącznie przy użyciu sprężonego suchego powietrza; nie czyścić płynami ani odtłuszczaczami!

Prasa montażowa

Untitled Document

  Zaleca sie stosowanie prasy o nastawialnym skoku stempla, ponieważ wciskanie przy założeniu ograniczonej wartości siły wcisku nie daje dostatecznej kontroli głębokości wcisku. Przy małych seriach lub wykonaniach jednostkowych możliwe jest wbijanie przy pomocystempla i młotka.

Wymiary zabudowy

Untitled Document

Seria MB 600 / MB 700 / MB 850
d1 (mm)
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
S (mm)
Droga wciskania
(wartości średnie)
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,5
6,35
7,0
8,0
9,0
10,0
X (mm)
± 0,2
Położenie "szczytu" kulki
w stosunku do krawędzi
tulejki po montażu
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8

Siły wcisku

Untitled Documenta) Siła dla min. toleranacni średnicy otworu
b) Siła dla max. toleranacni średnicy otworu

Mierzone dla stali korpusu o Rm=1000N/mm2.
Dla materiałów o mniejszej wytrzymałości Rm siły wcisku są mniejsze.

Demontaż

Untitled Document Zaślepienie typu KOENIG Expander® Seria MB można demontować. Twardość kulki pozwala na jej rozwiercenie wiertłem "widiowym" lub typu "HSS".

MB 600-030 do 140 Kulka ~200 HB: HSS-wiertło
MB 700-030 do 220 Kulka ~45 HRC: wiertło "widia"
MB 850-030 do 220 Kulka ~45 HRC: wiertło "widia"


Kolejność

Untitled Document

 • Dla Expanderów o średnicy do 6 mm:
  kulkę można rozwiercać jednym przejściem wiertła o średnicy "nadwymiarowej".
 • Dla Expanderów o średnicy >6mm:
  kulkę nawiercać stopniowo wiertłami od średnicy mniejszej do średnicy "nadwymiarowej".
 • Otwór oczyścić z wiórów i oleju.
 • Wcisnąć Expander nadwymiarowy.

 • Ważne:
  Po demontażu stosować zawsze Expander o najbliższej średnicy nadwymiarowej.


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.