Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

MB 600-080

Chropowatość otworu: Wymagania

Przy zabudowie Expandera w twardym materiale, nie jest możliwe “zakotwienie wymuszone”, tak więc uzyskanie uszczelnienia musi nastąpić poprzez wykorzystanie chropowatości otworu Rz = 10-30 µm. Przy chropowatości Rz > 30 µm powstaje niebezpieczeństwo przecieków.

Obraz chropowatości

Wymagany obraz chropowatościIdealną chropowatość otworu dla zakotwienia uzyskuje się przy wierceniu wiertłem spiralnym lub pogłębiaczem.
Niepożądany obraz chropowatościPoprzez tarcie następuje wyrównanie nierówności powierzchni otworu. Taka powierzchnia jest niewłaściwa. Nie należy stosować rozwiertaków.


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.