Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

SK 550-050

Zalecenia konstrukcyjne

Seria SK

Otwór

 • Średnice otworów muszą odpowiadać tolerancjom podanym w tabelach.
 • Tolerancje kołowości otworu muszą zawierać się w przedziale 0-0,05 mm.
 • Przy materiałach twardych, chropowatość otworu wynosi Rz=10-30 µm.
 • Należy unikać wzdłużnych i spiralnych rys w zaślepionym otworze.
 • Zaślepiany otwór musi być odtłuszczony i wolny od zanieczyszczeń.Kolejność montażu

 1. Wprowadzić trzpień Expandera do narzędzia zrywającego, tak aby tulejka była oparta o uchwyt.
 2. Wprowadzić tulejkę Epandera w zaślepiany otwór.
 3. Uruchomić narzędzie zrywające

Ważne

 • Zaślepianie otówrów wymaga ogólnej czystości pomieszczenia i otoczenia miejsca pracy.
 • Trzpień i tulejkę należy montować w stanie dostarczonym: nie czyścić ani nie smarować!

Narzędzia

Dla bezproblemowego montażu zaślepek KOENIG Expander® zaleca się stosowanie narzędzi oryginalnych wg podanej specyfikacji.

Demontaż

Demontaż zaślepień KOENIG Expander® Seria SK jest możliwy:
 1. Końcówkę trzpienia zaciśniętą w tulejce należy wbić do środka.
 2. Tulejkę należy rozwiercić i usunąć z otworu końcówkę trzpienia.
 3. Rozwiercić otwór do następnej wielkości Expadnera.
 4. Oczyścić otwór z wiórów i oleju.
 5. Zaślepić nowym Expanderem, nadwymiarówym.
Ważne:
Po demontażu zawsze instalować kolejny większy wymiar Expandera.


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.