Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

LP 900-050

Badania KOENIG Expander® - Testy ciśnieniowe

Ciśnienie próbne, Test (A)

Przy badaniu ciśnieniowym wg testu A Expander obciążony jest ciśnieniem statycznym do wartości niszczącej zaślepienie czyli do wypchnięcia Expandera. Te badania przeprowadza się w KVT podczas procesu produkcji. Z każdej serii (Batch-nr) wybrane losowo elementy poddane są tej próbie.Ciśnienie próbne, Test (B)

Podczas testu B badany Expander poddany jest próbie wytrzymałościowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ustalone jest ciśnienie, które wytrzymuje Expander poddany zmiennym obciążeniom i zmiennym temperaturom.

Warunki

Temperatura:2 h przy +100 °C (150 °C*)/2 h przy -40 °C Zmiana temperatury: ok. 30-45 min.
Ciśnienie:przy pulsującym ciśnieniu 2 min. 0 bar, 3 min. ciśnienie próbne
Czas trwania testu:170 h (próba trwałościowa)
Otwór wiercony:Tolerancja, kołowość, chropowatość otworu jak i wszystkie parametry zabudowy z kartą katalogową

* Przy uszczelnieniu niskociśnieniowym w określonych zabudowachZaślepki zostały testowane w w/w zakresie temperatur. Inne zakresy temperatur na zapytanie.


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.