Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

LP 900-050

Zalecenia konstrukcyjne

Seria LP

Otwór

 • Średnice otworów muszą odpowiadać tolerancjom podanym w tabelach.
 • Zbieżności otworu stożkowego 1:12, należy zachować zgodnie z kartą katalogową.
 • Tolerancje kołowości otworu muszą zawierać się w przedziale 0-0,05 mm.
 • Przy twardych materiałach (> 170 HB) chropowatość otworu wynosi R =10 do 30 μm. .
 • Należy unikać wzdłużnych i spiralnych rys w zaślepionym otworze.
 • Zaślepiany otwór musi być odtłuszczony i wolny od zanieczyszczeń.Kolejność montażu

 • Zaślepkę LP włożyć (zgodnie z rysunkiem) do otworu stożkowego. Górnakrawędź zaślepki nie powinna wystawać poza krawedź otworu.
 • Przy pomocy stempla wciskać zaślepkę na głębokość zgodnie z tabelą.
 • Koniec montażu

Ważne

 • Do montażu stosować jedynie stempel z wymiarami zgodniez danymi.
 • Zaślepek LP nie należy czyścić, może to spowodować większe opory wciskania.

Prasa

Zaleca się stosowanie prasy z możliwością nastawiania drogi stempla. Bazowanie na ustaleniu siły wcisku nie gwarantuje poprawności montażu.
Zalecana wielkość posuwu narzędzia ok. 5mm/s.
Demontaż Demontaż zaślepek LP jest możliwy:Tulejkę można rozwiercić wiertłem widiowym. Przebieg
 • Rozwiercić otwór d4 na najbliższy "nadwymiar".
 • Wykonać odpowiedni dla nowego wymiaru d3 otwór stożkowy.
 • Otwór oczyścić z wiórów i innych pozostałości oraz odtłuścić.
 • Zamontować nowy Expander.
Ważne: Po demontażu zawsze przygotować otwór na najbliższy "nadwymiar".

Untitled Document

Seria LP 900
Ø (mm)
3
4
5
6
7
8
9
10
12
S(mm)
± 0,25
Głębokość wcisku
(wartości średnie)
1,0
1,0
1,3
1,3
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0
Dla stali, żeliwa szarego i sferoidalnego dla stopów aluminium, odlewów aluminiowych


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.