Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

LP 900-050

Wskazówki dotyczące zabudowy

Grubość ścianki / Odstęp od krawędzi

Expander kotwiony jest w otworze poprzez promieniową expansję tulejki w częściowo plastycznym zakresie sprężystości materiału korpusu. Powstające przy tym siły jak również oddziaływanie ciśnienia hydraulicznego oraz temperatury stwarzają w zależności od Expandera i charakterystyki materiału korpusu, wymaganie zachowania minimalnej grubości ścianki i odległości od krawędzi.

 Untitled Document

Odległość od krawędzi korpusu: prostego
Odległość od krawędzi korpusu: kołowego
Minimalna odległość ścianki pomiędzy otworami
Orientacyjne zalecane wartości minimalnej grubościścianki i odległości od krawędzi (Wmin.) zawierają min. współczynniki korekcyjne. Przy zachowaniu tych wartości można oczekiwać deformacji konturuzewnętrznego w granicach ≤ 20 µm, która nie ma wpływuna funkcję Expandera. Przy przekroczeniumin. wartości (Wmin.) wystepuje niebezpieczenstwo przesilenia materiału korpusu, które możepowodować zakłócenie pracy Expandera (nieszczelność). W takich wypadkach należy przeprowadzić próby.

Zalecane wartości Wmin. dla grubości ścianki i odległości krawędzi

Przy średnicy KOENIG Expander®d1 ≥ 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1
d1 < 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1 + 0.5 mm

Untitled Document

Materiał
zabudowy
Oznaczenie
1
2
3
4
5
6
7
ETG 100
C 15 Pb
GG-25
GGG-50
AICuMg2
AIMgSiPb
G-AISi7Mg

Średnia wytrzymałość
Rm [N/mm²]

1000
560
250
500
480
340
300
Min. rozciąganie A5 [%]
6
6
-
7
8
8
4
Śr. granica rozciągalności
Rp 0,2 [N/mm²]
865
300
-
320
380
300
250
KOENIG Expander® Seria
Faktor fmin.
MB 600
0,6
0,8
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
MB 700
0,6
0,8
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
MB 850
0,5
0,6
1,0
0,6
0,6
1,0
1,0
SK
0,5
0,6
1,0
0,6
0,6
1,0
1,0
HK 55
0,4
0,5
0,8
0,5
0,5
0,8
0,8
LP 900
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
0,5
0,5
LK 600
0,3
0,3
0,6
0,5
0,4
0,5
0,5
LK 950
0,3
0,3
0,6
0,5
0,4
0,5
0,5

Tolerancja kołowości

Aby zapewnić pewność uszczelnienia Expandera należy zachować kołowość otworu w tolerancji t = 0,05 mm.

Untitled Document

Mit Zweilippen-Spiralbohrern werden in der Regel die geforderten Bohrungs- und Rundheitstoleranzen erreicht. Besser lassen sich diese Toleranzen insbesondere bei großen Bohrungsdurchmessern mit einem Dreilippen-Spiralbohrer erreichen.

Stożkowość otworu

W zakresie aktywnego uszczelnienia przy zastosowaniu EXPANDERA otwór musi być cylindryczny. Dopuszczalna jest stożkowość wlotu otworu w zakresie do 0,25 x d1 (0,15 x d1 przy LK), ponieważ ta strefa nie ma wpływu na funkcję uszczelnienia.

Untitled Document

Seria MB
Seria SK
Seria HK
Seria LP Seria LK

Wymagana głębokość zabudowy

Untitled Document

 
dN
Seria MB
Seria SK
Seria HK
Seria LP
Seria LK
Korek wg DIN 908
d1
l3 min
l4 min*
d1
l4 max
d1
l4 max
d1
l2 min
d1
l4 max
d1
l4 max
2,0
3,0
3,4
5,0
.
.
.
.
       
.
.
3,0
4,0
3,8
5,5
.
.
3,0
7,0
3,25
5,80
   
.
.
4,0
5,0
5,3
7,0
4,0
6,5
4,0
8,0
4,40
7,00
4,0
 4,0
.
.
5,0
6,0
6,3
8,5
5,0
7,5
5,0
9,5
5,40
8,00
5,0
 4,8
M 8x1
11,5
6,0
7,0
7,3
9,5
6,0
8,0
6,0
10,0
6,40
8,50
6,0
 5,3
M 8x1
11,5
7,0
8,0
8,3
11,0
7,0
9,0
7,0
11,0
7,40
8,50
7,0
 5,8
M 10x1
12,0
8,0
9,0
9,8
12,5
8,0
10,5
8,0
11,5
8,45
9,50
8,0
 6,8
M 10x1
12,0
9,0
10,0
10,8
13,5
9,0
11,0
9,0
13,0
9,60
10,00
9,0
 6,8
M 12x1,5
16,0
10,0
12,0
12,8
16,0
10,0
12,5
10,0
13,5
10,65
11,00
10,0
 6,8
M 12x1,5
16,0
12,0
14,0
14,5
18,0
.
.
.
.
12,75
12,00
12,0
 7,8
M 14x1,5
16,5
14,0
16,0
16,5
20,0
.
.
.
.
   
14,0
 8,7
M 16x1,5
16,5
16,0
18,0
18,5
22,5
.
.
.
.
   
16,0
11,5
M 18x1,5
17,5
18,0
20,0
21,5
25,5
.
.
       
18,0
13,0
M 20x1,5
19,5
20,0
22,0
24,5
28,5
.
.
       
.
.
M 22x1,5
19,5

dN = Wielkość otworu zaślepienia
 
* Głębokość zabudowy Serii MB
 
Wymagane głębokości zabudowy l4 min. dla serii MB są odpowiednie dla materiału o twardości większej niż HB = 90. Przy materiale mniej twardym należy odpowiednio zwiększyć głębokość zabudowy  


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.