Elementy złączne - katalog produktów | KVT-Fastening Polska
Whether blind rivets, self-clinching fasteners or thread inserts – our fastening technology components provide high-performance solutions for all industrial sectors from a single source!

Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie hier um zum E-Shop Leitfaden zu gelangen.

Dla serii MB i LP przy małych ilościach montowanych zaślepek oferujemy stemple montażowe natomiast przy większych ilościach proponujemy specjalne prasy elektrohydrauliczne.


KOENIG-EXPANDER®

Uszczelnianie do 450 barów

Seria MB
Koncepcja oparta jest na zasadzie efektu, promieniowego rozprężenia pod wpływem nacisku osiowego. Jako element rozprężający zastosowana jest kulka stalowa, zaś elementem rozprężanym jest tulejka z karbami obwodowymi, które podczas wciskania kulki wrzynają się w ścianki zaślepianego otworu Expandery serii MB stosuje się przede wszystkim do materiałów o małej i średniej twardości. Przy zastosowaniu do materiałów o większej twardości należy zachować chropowatość powierzchni otworu zaślepianego: Rz =10 do 30 μm.


KOENIG-EXPANDER®

Uszczelnianie do 60 barów

Seria LP
Koncepcja zakotwienia zbliżona do systemu LP. Powierzchnia walcowa zaślepki z obwodowymi karbami jest utwardzona powierzchniowo, a jednocześnie zachowuje sprężystość przy dopasowaniu się do powierzchni zaślepianego otworu w korpusie. Zakotwienie w “miękkim” materiale następuje na zasadzie wcięcia karbów w materiał korpusu. Przy materiałach twardych należy zachować chropowatość powierzchni otworu R =10 do 30 μm.


Dla bezproblemowego montażu zaślepek z serii SK, HK i LK polecamy nasze przyrządy dźwigniowe oraz pistolety hydro-pneumatyczne. Dobór narzędzia uzależniony jest od ilości montowanych zaślepek.


KOENIG-EXPANDER®

Uszczelnianie do 500 barów

Seria SK
Koncepcja oparta jest na zasadzie rozprężenia podatnego elementu zaślepiającego (tulejki stalowej) poprzez siłę ciągnącą. Siła ciągnąca trzpień zakończony stożkowo (przy jednoczesnym przejęciu siły reakcji poprzez narzędzie zrywające) powoduje promieniową deformację tulejki, której obwodowe karby wcinają się w materiał ścianki zaślepianego otworu. Po osiągnięciu określonej siły ciągnącej trzpień zostaje zerwany. Serię sidex-SK stosuje się we wszystkich rodzajach materiału. Dla materiałów twardych należy zachować chropowatość powierzchni otworu w zakresie: Rz =10 do 30 μm. Dla materiałów miękkich nie ma wymagań odnośnie chropowatości


KOENIG-EXPANDER®

Uszczelnianie do 350 barów

Seria HK
Koncepcja tego typu zaślepienia bazuje na tej samej zasadzie jak Sidex-SK i jest przewidziana dla materiałów twardych przy zachowaniu chropowatości w granicach: Rz =10 do 30 μm Koncepcja serii HK bazuje na tej samej zasadzie jak Sidex-SK i jest przewidziana dla materiałów twardych przy zachowaniu chropowatości w granicach: Rz =10 do 30 μm.


KOENIG-EXPANDER®

Uszczelnianie do 60 barów

Seria LK
Koncepcja działania oparta na zasadzie zaślepiania Expanderów serii HK i SK.    


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.